Partió del Torrent de Dragó, entre el carrer Molí i la plaça Muntanya

Aquest és l’inici del títol de l’expedient 100/15 de l’any 1928 que es troba a l’Arxiu Municipal de Barcelona.

Els torrents eren les cicatrius que de forma, preferentment longitudinal, d’oest a est, creuaven i dividien les terres de la Prosperitat i d’altres barris.

El lloc per on passaven no era fix. Circumstàncies naturals, com les pluges molt fortes, podien alterar el seu curs. L’acció de l’home també hi participava amb la col·locació de contencions, obstacles, amb la invasió de la llera per conrear o per aixecar-hi construccions…

Aquestes partions que podien variar substancialment eren motiu de discrepàncies i disputes entre els propietaris que estaven a tocar del torrent, els que en feien partió.

Per això quan Joaquim Valls vol construir un cobert en un terreny de la seva propietat en “el paseo de la Montaña” (Els 40 metres – Avinguda Carles Marx – Via Júlia) l’Ajuntament, el 29 de maig de 1928, nomena els representats municipals i cita els propietaris per fer sobre el terreny l’acta de “deslinde”. A part del regidor Joaquín M. Tintoré, l’Ajuntament designa com assessor seu el Sr. Vicente Martorell. La complexitat d’una situació com aquesta és la que justifica que una persona de la importància i autoritat de Vicente Martorell hi sigui present.

IMG_3963Vicente Martorell Portas era tinent coronel d’enginyers a l’exèrcit quan, al 1925, es nomenat com a Coordinador de l’Oficina Tècnica Municipal encarregada del Servei Cartogràfic Municipal. La seva presència a l’Ajuntament va acompanyada de la dels seus col•laboradors de la Brigada Topográfica de Ingenieros que aporten els seus coneixements, la seva preparació i la feina feta des de l’exèrcit. Feina només pensada amb finalitats militars i sense tenir en compte la parcel·lació de les finques.

S’inicià la complexa feina en aquest sentit, el que possibilità l’elaboració del “Plano Magistral”, de més de set-cents fulls de 80 x 80 i que ha servit de base de tots els altres plànols que s’han fet des del Servei.

Els propietaris afectats per definir la partió del Torrent del Dragó, entre el passeig de la Muntanya i el carrer del Molí, eren catorze. D’aquests catorze, tres tenien el domicili al carrer Joaquim Valls, mentre l’adreça de comunicació per al senyor Joaquim Valls era: “Cabras, 9, 1-3ª”!

La verificació es va fer el dia 20 de desembre de 1928 a 2/4 de 10 del matí. Aclareix l’expedient que abans el Sr. Martorell passarà pel domicili del Sr. Tintoré a recollir-lo.

L’ acta que es va fer i el plànol de partió que l’acompanyava no va rebre cap oposició i es va aprovar sense més problemes. Almenys, així ho hem de creure per
la documentació consultada.

Tampoc consta que es posessin fites i, si se’n van posar, potser algunes d’aquestes un dia foren arrossegades per una torrentada i el problema tornà a renéixer.

Joan Catafal
Revista de l’Arxiu Històric de Nou Barris
Juliol 2017

Anuncis