Carta a la regidora Janet Sanz

sanzA l’atenció de Janet Sanz, regidora del districte de Nou Barris:

El passat 8 de juliol la Comissió del Centenari de la Prosperitat es va reunir al Casal de Barri de Prosperitat i, entre d’altres temes, va decidir transmetre al districte aquestes consideracions:

  1. Mostrar-ne el desacord amb la nomenclatura actual de la plaça dHarry Walker, que només famenció a la fàbrica que va existir en aqeust espai del barri, i que no fa cap referència a les treballadores i treballadors que hi van protagonitzar una important vaga als anys 70.
    Des del 16 de desembre de 1970 fins el 15 de febrer de 1971 van ser 62 dies de lluita, durant els quals el barri de la Prosperitat va presenciar i en ocasions participar activament de moltes de les accions realitzades.
    Durant tot aquest temps es van viure manifestacions, assemblees, detencions i fortes actuacions repressives de la policia. La solidaritat del barri es va concretar en la cessió de locals per celebrar assemblees i organitzar nombrosos actes de suport als vaguistes, com per exemple recaptar fons er a la caixa de solidaritat.
  2. D’altra banda, ens sembla injust que l’actual nom de la plaça faci referència a la citada empresa, els propietaris de la qual, en el moment de traslladar-se al Vallès, van aconseguir de manera il·legal llicències per construir blocs d’habbitatges en sòl qualificat com equipaments i zona verda. Tot això amb la complicitat de l’Ajuntament presidit per José Maria de Porcioles. La lluita veïnal va aconseguir defensar l’espai que quedava lliure i la posterior construcció de quatre importants equipaments que encara donen servei al barri: CAP Rio de Janeiro, Institut Sant ANdreu, Poliesportiu Valldaura i la zona verda de la mateixa plaça.
  3. Per tant, proposem que el nom actual, “plaça de Harry Walker”, sigui canviat per “plaça de les treballadores i treballadors de Harry Walker”.
  4. També sol·licitem que el canvi de nom vagi acompanyat de la col·laboració d’una plaça en la qual s’informi del motiu de la nova denominació, similar a l’existent a la plaça Àngel Pestaña dedicada a la memòria dels barraquistes de Santa Engràcia. En el seu moment farem una proposta per al text i la il·lustració que el pot acompanyar.

Per saber si l’Ajuntament vola cceptar o discutir la proposta i amb quin procés, gestions i terminis, sol·licitem una reunió.

Esperant rebre notícies, una cordial salutació.

Barcelona, 19 d’octubre de 2017

Anuncis