Taller Donants de Memòria

Al taller Donants de Memòria recuperem la memòria oral dels barris i la transmissió del saber de la gent gran. Vols compartir amb nosaltres els teus records i experiències sobre el barri? Apunta’t?

Taller gratuït. Inscripcions al Casal de barri Prosperitat (Pl. Angel Pestaña)


Taller Memòria Històrica
CENT ANYS DE PROSPERITAT 

La Comissió del Centenari de la Prosperitat 1919-2019, de Nou Barris, i el Museu d’Història de la Ciutat estan programant un cicle de Tallers amb l’objectiu d’apropar-nos a la història del barri al llarg dels seus cent anys d’existència i la seva relació amb la història de Barcelona.

En cinc sessions, que se celebraran al Casal del Barri, es pretén fer un recorregut des dels inicis dels anys vint del segle XX fins al moment present del segle XXI. Seran unes sessions que intentaran aprofundir en el coneixement de la nostra història, en l’arrelament de les prosperitenques i prosperitencs amb el seu entorn, així com en consolidar la consciència de formar part d’un veïnatge que ha estat, és i seguirà sent protagonista de la seva història.

1. ELS INICIS, *6 febrer
Segona perifèria. Els afores de Sant Andreu. Les masies i les terres de cultiu. La parcel·lació i venda dels terrenys. El barri de Can Dragó. Les primeres cases. La  Cooperativa de la Habitación Barata. Els primers carrers. La primera onada migratòria.

BARRI CAN DRAGO. Jose Luís Oyon, historiador
PAGESOS, PROPIETARIS I ESPECULADORS. Jordi Sanchez, Arxiu Històric Roquetes Nou Barris
COOPERATIVA HABITACION BARATA. Mercè Abeya, comissió Centenari de Prosperitat.

2. VIDA ASSOCIATIVA ANYS 20, REPÚBLICA I GUERRA CIVIL, *13 febrer
Del barri de Can Dragó al barri de la Prosperitat. Els primers plànols. Els noms dels carrers. Nova vida associativa i cultural (Ateneu, Centres Republicans, Associació de Propietaris, Entitats culturals, Cooperatives). La Societat de Propietaris de la Prosperitat. La manca d’infraestructures i de serveis. La població defensa els seus interessos per altres vies.

AJUNTAMENT: REPÚBLICA I GUERRA CIVIL. Ferran Aisa, historiador
ASSOCIACIONS ANYS 20 I 30 A NOU BARRIS.Neus González, historiadora
LA SOCIETAT DE PROPIETARIS DE LA PROSPERITAT I LA CONFIANÇA ANDREUENCA A PROSPERITAT. Joan Catafal, comissió Centenari de Prosperitat

3. AJUNTAMENT FRANQUISTA, *20 febrer
La llarga nit. Canvi de noms de carrers. Creixement demogràfic i urbanístic. Pla Urbanístic (1957). Ajuntament franquista i primeres associacions. Ajuntament-transició de Socías Humbert.

AJUNTAMENT FRANQUISTA. Jaume Fabre. Periodista, historiador
LA BARCELONA DE PORCIOLES. PLANS URBANÍSTICS. José María Montaner, arquitecte
PRIMER ASSOCIACIONISME VEÏNAL A LA PROSPERITAT. Ramon Guasch, activista veïnal

4. LLUITES VEÏNALS, *27 febrer
Història de l’AV Prosperitat 9 Barris. Les lluites més importants. La lluita per les llibertats i pels ajuntaments democràtics. Lluites antirepressives i solidàries. Transició.

BARCELONA EN LLUITA. Marc Andreu, historiador
DONES I BARRI. Lurdes Ponce i Rosa Miro, feministes i activistes veïnals
EL MOVIMENT VEÏNAL A PROSPERITAT. Andres Naya, activista veïnal

5. AJUNTAMENT DEMOCRATIC I BARRIS, *5 març
Ajuntament democràtic i la Barcelona dels Barris.
Nova divisió de la ciutat. Neix un nou Districte. El seu nom. La seva composició. Nou Barris davant la Barcelona Olímpica. Reivindicacions del segle XXI.

AJUNTAMENT DEMOCRATIC I PARTICIPATIU. Carles Prieto, activista veïnal
SOLIDARITATS, LLIBERTATS, I DEMOCRÀCIA ALS BARRIS. Albert Recio, activista veïnal

Les sessions al Casal del Barri de Prosperitat. Plaça Angel Pestaña s/n a les 19 hores