Carta protesta al Col·legi d’Arquitectes de catalunya. Enderroc de la casa del c/. Joaquin Valls, 49

A l’atenció del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Plaça Nova, 5. Barcelona

El dia 3 de desembre de 2019 es produïa l’enderroc de la casa del carrer Joaquim Valls 49, al barri de la Prosperitat (Nou Barris).

Amb recança, però poc a dir a nivell legal, la casa centenària i aixecada coincidint amb els inicis de barri, no tenia cap tipus de protecció!

L’Associació de Veïnes i Veïns, la Comissió del Centenari de la Prosperitat 1919-2019, l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris i altres entitats de memòria històrica i de patrimoni de la zona havien mostrat, repetidament, l’interès especial per un element de la casa, el balcó de forja amb diferents ornaments: l’any de construcció (1919), un medalló amb una jota i una ve encavalcades, inicials del propietari, Joaquim Valls i el nom de la casa, Vila Josefa, per la seva muller, Josefa Graells.

Joaquim Valls és qui dona nom al carrer més transitat de la Prosperitat.

Aquest balcó és present a un munt de blogs especialitzats en memòria, articles, monografies…

La inquietud per la seva possible desaparició va arribar fins als propietaris actuals i descendents de Joaquim Valls, que en tot moment van mostrar els seus lligams sentimentals amb el balcó i la il·lusió que els hi feia la seva conservació. Explicant que així ho havien fet saber a l’arquitecte responsable de l’enderroc i de la nova construcció.

Arribat el moment, el veïnat expectant va poder veure, amb impotència, com una gran màquina li clavava repetides “urpades” sense cap mirament i el destrossava totalment.

Entenem que l’ofici d’arquitecte porta incorporada una sensibilitat de respecte al patrimoni històric. En aquest cas humil, però important per a la preservació de la memòria del nostre barri.

La retirada curosa del balcó i la seva conservació, amb totes les parts implicades d’acord, no suposava cap despesa afegida, ni contrarietat per a l’obra.

Ens sembla una praxis professional incomprensible, gens d’acord a la del Col·legi, que té entre les seves funcions el “desenvolupament de la informació, sensibilitat i esperit de participació de la societat en els camps de l’arquitectura, urbanisme i medi ambient”. El que una de les agrupacions del Col·legi sigui la “d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic” (AADIPA) fa palesa la preocupació de l’entitat per aquest tema.

Pensem que, en aquest cas, el professional ha estat lluny del que calia esperar i així us ho fem saber, per estalviar-nos que coses semblants es puguin tornar a repetir.

Adjuntem documentació fotogràfica. Atentament:

Associació de Veïnes i Veïns de la Prosperitat
Comissió del Centenari de la Prosperitat (1919-2019)
Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris

Barcelona, 20 de gener de 2020