Cent anys de la Prosperitat. Taller de memòria històrica