El refugi de la «guerra civil» del carrer de la Florida

Des del moment del seu descobriment, abril de 2018, amb motiu de les obres d’urbanització del carrer, les gestions amb el Districte han suposat un seguit de falses promeses, enganys, excuses de mal pagador, desídia…

Després de la negativa d’estudiar la possibilitat de fer un cobriment que en permetés la  seva visualització, donaren com alternativa una trapa practicable que, quan convingués, faria possible veure l’accés del refugi. Aquella trapa «practicable» es va convertir en una grandiosa llosa que, per retirar-la, cal un martell piconador i una potent grua. 

Els 45 esglaons, perfectament conservats, que arriben als 12 metres de fondària i a l’inici de la galeria, resten allà sota, invisibilitats. Cap voluntat per localitzar la segona entrada, quan, amb el carrer potes enlaire, era fàcil. Es disposava d’un plànol i, des de l’interior, s’havia escanejat amb 3D.

Ni en allò mínim, a què s’havien compromès, han complert: la col·locació d’un faristol al carrer, que expliqués què hi ha allà a sota!

Una vegada més, ha hagut de ser la iniciativa veïnal qui ha hagut de fer el que li pertoca a l’Administració. Tampoc ens estranya: ja fa molt anys que ho sabem! El diumenge, 8 de novembre de 2020, un petit grup de veïns -així ho exigien les mesures de la Covid-, col·locaren una rajola a la paret i senyalitzaren el terra: Refugi 758.

Ens queda l’article de l’arqueòleg i veí del barri, Jordi Ardiaca que és qui va dirigir les obres. Article, precís i preciós fruit de la meticulosa feina d’en Jordi, publicat a l’Anuari d’arqueologia i Patrimoni de Barcelona 2018.