Acta Comissió del Centenari | 09.09.2019

nena-barraques_web
ACTA COMISSIÓ DEL CENTENARI
9 de setembre de 2019 a les 7 del vespre
Casal de barri de Prosperitat

Assistents: Joan Llatge, Jordi Foix, Andrés Naya, Alberto Sanagustín, Laura Sánchez, Pedro Cervera, Joan Catafal, Kiko Ruiz, Pepi Ramírez, Ferni Seijas, Gonzalo García, Kike Espinoza, Sergi R., Fernando Carretón (Prospe Rock)

S’excusen: Elia Herranz, Carles Benito, Llorenç, Mercè Abeyà

1) Prospe Rock tira endavant, mantenint la data, 28 de setembre. El grup promotor ha tingut reunions previes i contactes amb diferents col·lectius del barri que s’han involucrat en el projecte (Immortales, Pigmeos, Capibola, Date una Huerta…).
Les despeses es cobririen amb la barra del bar. Algun d’aquests col·lectius estan disposats a assumir un possible dèficit.
El permís, com s’havia quedat, l’ha demanat l’Associació de Músics de Nou Barris.
Laura connectara amb el Districte (Noemí) per fer un seguiment del tema permís, infraestructures…
Queden per resoldre problemes per enmagatzemar materials (neveres, begudes…). En principi al Casal de Joves i com a segona opció, cal veure la possibilitat del Poliesportiu.
La Comissió del Centenari pagarà les despeses del disseny del cartell i la seva impressió. Es mostra l’esborrany, obra d’Azagra i Revuelta.

2) En un principi el Districte es va confondre quan es va demanar la Banda Municipal i varen pensar que era la banda Simfònica de Roquetes. Malgrat que ja fa temps que es va aclarir el malentés, la informació no va circular i van contractar la Banda Simfònica de Roquetes pel dissabte 14 de setembre, a la Plaça Angel Pestaña!
Aquesta noticia va arribar aquesta mateixa setmana, a través de la Simfònica.
L’acte que no estava dins de les previssions de la Comissió, evidenment no s’havia contemplat, ni publicitat. No hi havia un altre remei que tirar endarrera aquest concert.
Les relacions contractuals del Districte amb la Banda obligarien a fer el concert durant l’any 2019.
No sembla que hi hagi cabuda i caldria demanar-la de nou pel 2020, perquè actuessin, per exemple, dins del marc de la Festa Major.
La situació sap greu, en un primer moment la Simfònica podia pensar que no els “voliem”. No caldria aclarir que sí que els volem i valorem, però les raons històriques obligaven a que fos la Banda Municipal l’escollida.

3) Actes Centenari Brossa.
Dijous, 12 es recollirà l’exposició, “En els seus tretze són tretze”, a Bellvitge ( Joan C. i Alberto).
Es queda pel dia 16, a les 11 del matí, per penjar-la a la sala interior del Casal.
L’exposició, del 16 al 28 de setembre, estarà oberta de 6 a 9 del vespre. Cal fer torns, de dues persones, per tenir-ne cura. Pedro facilitarà la llista de la gent que s’apunta i els dies que els hi corresponen.
La presentació, divendres 20, a les 7, tindrà diferents parts.

  • Presentació. En Jaume Fabre no pot. L’Andrés li propossarà a Judit Barnés, comissariada. Alternativa: algun membre de la Comissió.
  • Video
  • Lectures poètiques.
  • Espectacle de magia. Cartes.

Es posarà al final de la Sala una taula amb diferents poemes visuals d’inspiració “Brossiana” (Sergi…).
Durada de l’acte. 1’30 minuts?
Per lligar tot això: reunió, dijous 12 a les 8 del vespre. Sergi, poetes, Pedro, Joan C. mag Andrés…)
Per preparar el Teatre itinerant, del dia 28 a les 6 de la tarda, es queda a les 5’00 h. al Casal. Coordina l’acte, Pepi.

4) Ballada de Sardanes i estrena de la sardana de la Prosperitat. Plaça Angel Pestaña. Diumenge 29 de setembre a les 11’30 h.
Es portaran cartells a l’Agrupació ( Joan C.). La Laura assegurarà, amb Districte, l’arribada puntual i correcte de les infraestructures.
Es queda el mateix dia, a les 10 del matí, davant del Poliesportiu, porta de la plaça, per transportar la carpa pels músics.
Com ja s’havia plantejat el Casal estarà obert durant el matí (Es recordarà, a la reunió de la PECA del dia 10 de setembre).

5) Banda Municipal. Col·legi Tibidabo. Dia 5 d’octubre a les 7 de la tarda.
Recordar, assegurar infraestructures i reserva d’espai al Carer Vinyar pel camió.
Ferni i Pepi, coordinen l’acte.
Es faran 300 postals, amb la fotografia de l’actuació de 1919 i un text a la part del darrera (Alberto, Andrés).

6) Xerrada Jordi Sánchez: L’Abans de la Prosperitat, orígens del barri. Dia 11 d’octubre a les 19 hores. Casal de Barri.
Cartell: Alberto i Jordi Foix
Caldria gravar la conferència.

7) Exposició Azagra/ Revuelta.
L’Andrés ha recopilat més de 100 peces!
Per disponibilitat del Casal i de també de temps per preparar-la, es veu que l’exposició hauria de passar al gener de 2020.
Es convocarà una reunió per treballar-la: Andrés, Azagra, Jordi Foix, Laura, Joan C.

8) Donants de Memòria, projecte de la cooperativa Trama. Recull d’entrevistes i muntatge d’un video.
Reunió per explicar el projecte: dia 10 de setembre a les 12 . Trama i Pedro, Jordi Foix i Gonzalo.

9) Els tallers de Memòria s’endarrereixen al mes de gener de 2020, per raons pressupostàries del MUHBA.
Reunió per arrodinir el guió ja treballat: dia 17 de setmbre, a les 10 del matí al Casal (Andrés, Joan C., Mercè Abeyà…).
El MUHBA ja ha vist l’l’esborrany provisional i el veu molt bé, com també els ponents suggerits.

10) L’exposició “Harry Walker: lluita obrera, victòria veïnal” a estrenar a la Model, el 20 de novembre, disposa d’un pressupost de 30.000 €. El MUHBA els inclourà al pressupost del 2020. Això vol dir l’aceptació de cobrament diferit per part de l’Empresa que l’ha de confeccionar.
L’equip de treball encara que no ha començat la feina i es van possar en contacte amb l’Andrés, a finals d’agost. Pendents, ara ja amb disponibiliat, per parlar-ne.

11) La recuperació de l’Orquestra de la Prospe pel ball del Centenari no es factible. Suposaria uns esforços inabastables per trobar-se i assajar com caldria.
Cal una alternatiuva que es deixa per a la propera reunió.

12) En Magrans ja ha presentat la proposta de “maqueta mare” per la col·leció de llibres d’història. Es mostra.
Cal feina per enllestir-la i veure la data possible del número 1. El material, sobre els orígens del barri, està practicament enllestit (Mercè Abeyà, Andrés, Joan C.)

13) La proposta de ruta pel barri del projecte (Re)volta (Omnium Cultural) es considera un tema a part de la Comissió.
A més del correu adreçat al Casal, una altre persona s’ha posat en contacte amb l’Andrés. Pel que sembla es tracta de la mateixa cosa.
En Pedro i en Joan C. es reuniran amb ells (dia 16 de setembre, a les 6).

14) Finances: per falta de temps queda sobre la taula. Queda clar, però que cal fer una reunió específica d’aquest tema. A concretar, el dia de la propera reunió general.

15) Tampoc hi ha temps per tractar els punts de l’ordre del dia: Sopar d’Entitats i Vermutsical del Centenari.

Propera reunió: Dimecres, 2 d’octubre a les 19’00 h. al Casal de barri