Acta Comissió del Centenari | 11.11.2017

nena-barraques_webACTA COMISSIÓ DEL CENTENARI
11 de novembre de 2017 a les 12 del migdia
Casal de Barri de Prosperitat

Assistents: Andrés, Elia, Kiko, Pedro, Isidre, Esme, Pepi, Joan Llatge, Gonzalo, Joan C., Mercè Abeyà, Jordi García.
S’excusen: Jordi Foix, Carles Benito i Llorenç

 1. Harry Walker.
  – El dia 24 d’octubre es va registar la petició de canvi de nom de la plaça, signat per diferents entitats del barri.
  – Es comenta la visita a la biblioteca de la República del dia 19 d’octubre per començar a treballar amb el material en dipòsit d’Harry Walker.
  – Andrés presenta una proposta d’index del llibre sobre Harry Walker i que l’Ajuntament està disposat a publicar. L’index va acompanyat de noms propis, possibles redactors dels diferents temes.
  El llibre, a més de la vaga i el seu context, tindria un apartat sobre les lluites per aconseguir equipaments a l’espai alliberat després de l’enderrocament i el necessari canvi de nom de la plaça: “Plaça de les treballadores i treballadors d’Harry Walker”.
  L’edició sembla que està a la taula de la Comissió de Publicacions de l’Ajuntament, però aquesta ha ajornat les reunions programades.
 2. Joan C. concretarà dia per visitar el claustre de l’escola d’Adults Prosperitat, demanda arribada des de la direcció del Centre. Ha de ser un divendres a les dues del migdia.
  S’apunten: Pepi, Joan Llatge, Joan C. i Andrés.
  També des del Grup d’Història de Nou Barris (Can Basté) han demanat una reunió per preparar la ruta que volen fer per la Prospertat i plantejada com aportació al Centenari.
  El seu dia habitual de reunió és el divendres a les 8 del vespre. Joan C. conectarà amb ells per veure la possibilitat de canvi de dia i hora per falta de disponibilitat dels presents. En principi s’apunten Isidre i Joan C.
 3. Es presenta la bibliografia del barri, practicament acabada i completíssima fruit d’una feina laboriosa i rigurosa de la Mercè Abeyà i de l’Andrés.
  Cada obra va acompanyada del la informació d’on es pot trobar. Si és pública, la institució més propera i si és privada, consta “punt d’informació veïnal”.
  – Es valora que el punt d’informació estigui localitzat fisicament a l’Associació de Veïns i que unes hores (dues?) a la setmana tingui un responsable (estudiant d’ història o similar) que s’encarregui de rebre gent, fer feines d’escaneig, ordenar el material… i de connectar els interessats en consultar amb els dipositaris.
  L’intenció és tenir-lo a punt per gener/febrer de 2018.

– Concients de que caldrà sempre anar afegint coses, l’actual bibliografia es vol tancar abans del 16 de desembre. Moment en que es podria penjar a la Web del Centenari per a coneixament general.
– Hi han molts temes importants i fonamentals en la història del barri que no tenen una publicació que els expliqui, per això es proposa la creació de dossiers que permetin el seu coneixement i estudi.

Es fa un llistat, provissional, acompanyat de responsables que, de mica en mica, els puguin anar tirant endavant:
– Ludoteca. Pedro
– Dones. Elia.
– Moviments juvenils, “Caus”, esplais… Gonzalo, Kiko.
– Ecopacifistes. Mili KK. Jordi Foix(?)
– Userda. Isidre, José Angel (?)
– Esports. Filla Munientes (?), Paco (?)
– “Pesaos”. Kiko, Gonzalo.
– Homenatges a la vellesa. Joan Llatge.
– ……………………………………………………….

4. Es presenta una llista valorada de material a comprar i necessari per a la feina.
– Equip de so portàtil. Daewoo DSK-380. Uns, 120€
– Disc durs. HD 3.5 WD MY BOOK 4T. Uns 150€
– Escanner (Din A.3) EPSON PERFECTION. Uns 90€
– Una gravadora digital. Uns 60 €
– Un armari oficina. Uns 200 €
– Una cartellera digital + pantalla ?
– Exposició d’ensenyança Uns 600€

 • Despeses contabilitazades fins ara:
  – Logo 100€
  – Cartells difusió acte Harry Halker (10.06) ? (Associació, Casal ?)
  – Adhesius Harry Walker 100’43€
 • Pedro farà la memòria per justificar la subvenció de 2017. Ajuda, Elia i Joan C.

5. La Comissió d’ensenyança a la reunió de 15 de novembre, escollirà materials per a l’exposició, prevista pel mes de febrer de 2018, seguint la cronologia i el temari elaborat per Andrés.
En valoran els costos i s’estudiarà la composició de la taula rodona

6. El grup d’Efemèrides les centrarà al 1919, però ampliant el ventall especialment al barri, a una década.
Es comenta l’interés d’afegir efemèrides del barri durant els 100 anys.

 • La col·laboració de la Comissió del Centenari als 40 anys de Festa Major es
  materialitzaria en forma d’exposició: portades i alguns elements de les contra-portades de La Prosperitat i separates (els diaris de la sisena, setena i vuitena, no tene titol). Els cost estimat i passat a la Comissió de la Festa Major, és de 980€.
  Incloure text sobre el paper i l’evolució de la Comissió de Festa Major.
 • Elia ha comunicat en nostre interés per fer aportacions al programa “Va passar aquí”. De moment no hi ha resposta.

Andrés té pendent de connectar amb Ivan de betevé.

Propera reunió: Disssabte, 16 de desembre de 2017 a les 12del migdia i al Casal.
Cap els 100!