Acta Comissió del Centenari | 14.09.2018

nena-barraques_webACTA COMISSIÓ DEL CENTENARI
14 de setembre de 2018 a les 7 de la tarda
Casal de Barri de Prosperitat

Assistents: Andrés Naya, Pepi Ramírez, Sergio Corcuera, Laura Sánchez, Pedro Cervera, Elia Herranz, Joan Catafal, Jordi Foix, Alberto Sanagustín, Kiko Ruiz, Ferni Seijas, Gonzalo García, Fernando Carretón, Vicens, Carles Benito, Isidre Ramos.

1) Es mostra la carta -7 de setembre- enviada a la Regidora Janet Sanz (acord de la reunió del 30 de juny) demanant reunió per presentar el programa de 2019 i rebre informació sobre l’oficialització del canvi de nom de la plaça Harry Walker, protecció de la casa del carrer Florida 50.
Cal afegir la demanda d’informació sobre les “solucions” adoptades pel refugi del carrer de la Florida.
S’ha rebut resposta- 10 de setembre- del Regidor Tècnic, Carlos Izquierdo, dient que busquen data.
Carles Sala representant de cultura de proximitat de l’ICUB mostrà la voluntat de ser-hi present.
La Comissió veu important també la presència de Ricard Viñas, Comissionat de programes de Memòria, fet manifestat a la carta enviada. Andrés Naya connectarà amb ell directament.
Hauria de ser durant aquest mes.

2) Els tríptics “25 documents bàsics” es troben a la impremta municipal per editar-ne 1000 exemplars. No es veu possible, ni important la modificació del document: dates de consulta, substitució d’un dels documents que hi figuren.

3) Es mostren les primeres proves del llibre sobre Harry Walker. Miquel Fuster té enllestits els dibuixos per il·lustrar la vaga: assemblees damunt d’un bidó, presència policial, repartiment d’octavetes a Joaquim Valls/Via Júlia…
També la Maria Eugenia Ibañez ha fet la seva feina.
Elia, Andrés i Joan es comprometen en elaborar un guió i sobre aquest, redactar el perqué del canvi del nom de la plaça.
Si els terminis es compleixen el llibre estaria a punt pel mes de març de 2019.

4) Jordi Sánchez de l’ Arxiu Històric de Roquetes treballa en documents de l’Arxiu Notarial sobre temes que afecten al territori de Nou Barris. Aprofita per prendre dades que poden ajudar a conèixer detalls sobre els moviments de la propietat a la Prosperitat a principis del segle XX.
Les dades facilitades  de 1907 a 2018 (les escriptures no passen a ser públiques fins a 100 anys després) conviden a una feina de recerca, estirant els fils trobats. per en Jordi.
Seria interessant trobar algú que es podés encarregar d’aquesta feina.
Se’n parlarà amb en Ricard Vinyes, amb Neus Gonzàlez…

5) Es valora com a positiva i profitosa la reunió (Andrés, Gonzalo, Joan, Nestor-16.07.2018) amb la nova arxivera del Arxiu Municipal de Nou Barris, Sandra Ponce. Ha facilitat la  consulta i la reproducció de diferents documents que serveixen per a documentar l’empresa Harry Walker.
Es troben al Districte les 50 Caixes entregades pel Centre de Documentació i Estudis de Nou Barris a l’Arxiu Municipal i que estaven en un magatzem de Sant Sadurni d’ Anoia.
La Mercè Abeyà en va fer un buidat de les que que hi surt el terme Prosperitat.
Kiko, Gonzalo i Andrés estan interessats en consultar-les. En Joan recuperà el document de la Mercè i els hi farà arribar.

6) S’informa (Andrés, Laura, Joan de la reunió -16.08.2018) amb Carles Sala de l’ICUB. Factible la contractació de la companyia de teatre Els Pirates per fer un espectacle sobre Joan Brossa (coincidència del seu naixement i el Centenari del barri) a la plaça de la Prosperitat. Se li passà el pressupost i el contacte. Ell farà directament les gestions.
Sobre la presència de la Banda Municipal, diu que li toca decidir al Districte on va la Banda els dies que li corresponen. No creu, però que hi hagi cap problema.
Seria un dels temes a parlar amb la reunió de setembre amb el Districte (veure punt 1) on es presentaria el projecte per el 2019.
Fer un llibre, un Congrés… creu que són temes per en Ricard Viñas

7) Fernando engegaria i mantindria la presència del Centenari a les xarxes socials: facebook, twitter, instagram.
Cal crear el grup, donar-li nom, fer la portada… En Carles l’ajudarà.

8) La pantalla del Centenari al Casal ha creat espectació i ha estat ben rebuda.
Es veu convenient reduir les fotos, posar títols, separadors, fer present el Centenari, les seves activitats…
S’hi posaran Isidre, Joan, Alberto.
Caldria un cartell, en paper, sota de la pantalla: Pantalla de Centenari o una cosa semblant.
Sembla complicat, tècnicament, l’aparició d’un compte enrere del dies que falten per commemorar el Centenari.

9) El grup Efemèrides té pràcticament enllestida la feina per fer-ne una exposició. Serien 14 plafons, Dina A3.
Alberto Sanagustín participarà en la maquetació.
La correcció dels texts se li passaria a en Tòfol qui ja en va fer una d’inicial. La idea es fer la impressió a l’octubre (Moyano) per obrir l’exposició el 17 de gener de 2019.
S’aprofitaria el moment per presentar el tríptic.

10) Es presenta un quadrant amb les propostes d’activitats pel tercer trimestre de 2018 i per 2019, fruit de la feina de la Laura, Kiko i Ferni, per discutir-les i valorar-les.
Una primera limitació és la pressupostària que caldria negociar amb Districte, ICUB, Memòria…
Pel 2018 es disposa dels 1500 € de la subvenció dels que cal descomptar les despeses fetes fins ara.
La idea inicial es potenciar econòmicament les activitats que organitzin les diferents Entitats del barri.
Aprofitar el Sopar d’ Entitats (19 d’octubre) per insistir en l’existència de la Comissió del Centenari i de convidar a tothom a participar a les reunions i/o organitzant actes i que difonguin el Centenari a les seves Webs.
En Ferni s’encarrega de fer-ho durant el sopar.
Cal fer present el Centenari a totes les activitats: Nit d’ànimes (27 d’octubre),  castanyada (31 d’octubre), Sant Xibeco (16,17 de novembre), Diada Infantil-Trobada d’Esplais, Agrupament, Entitats Infantils (17/24 de novembre), Concerts de les Corals del Districte (15 o 22 de desembre)…
El leitmotiv de la Nit d’Ànimes serà el refugi del carrer de la Florida. La pancarta del Centenari hi ha de ser present!
Es concreta el dia 1 de desembre per fer el “Portal del Centenari” a les 12 del migdia i a la plaça Angel Pestaña. L’acte seria el “Vermutsical” que correspon a aquest dissabte. Hi han diferents propostes a l’hora de concretar qui actua: Portàtil FM, Chapertons, Percussió Sound de Secà , el Combo del barri JSF.
De la preparació, negociacions econòmiques incloses (s’aclareix que els del barri han de tenir el mateix tracte que els de fora!) se n’encarreguen: Kiko, Laura, Vicens, Ferni i Jordi. La disposició seria d’uns 800€ : actuació, “escenografia” (en Vicens en farà el pressupost), difusió…
El Casal hi afegiria la quantitat prevista pel vermut i un extra del fons reservat per actes extraordinaris.
No hi ha temps per treballar els actes que es presenten com a previsió pel 2019.

11) Sergio presenta tres propostes que es veuen molt interessants i que cal polir:

  • Concurs obert per a tots els bars del barri: la tapa de la Prosperitat.
  • Preguntes i respostes,  molt curtes (1 o 2 minuts) a veïns i veïnes del barri per penjar-les a instagram. Nou Barris Imatge, grup de video Casal de Joves…?
  • “Pindoles” informatives a les xarxes socials, pantalla del Casal.

Propera reunió: Dissabte, 6 d’octubre a les 12’00 h. del migdia i al Casal de barri.