Acta Comissió del Centenari | 15.10.2016

nena-barraques_webdocument-management-bigACTA COMISSIÓ DEL CENTENARI
Dissabte, 15 d’octubre de 2016 a les 12 del migdia
Casal de Barri Prosperitat

Hi assisteixen una trentena de veïns i veïnes i s’excusen 3 persones i el Grup d’Història de Can Basté.

Organització i calendari de la comissió
Acordem trobar-nos, de moment, una vegada al mes.
Pròximes reunions:
Dissabte 12 de novembre a les 12 hores al Casal de barri.
Dissabte 17 de desembre a les 12 hores, al local de l’AV, Baltasar Gracián, 24-26 (el casal estarà ocupat pel Caga Tió).

Concurs del logotip
Fem una sèrie d’esmenes a la proposta inicial (adjuntem la versió definitiva).
Es convocarà el concurs a finals del mes de novembre, amb temps per entregar originals fins a finals d’any (30 de desembre). Al gener la comissió de treball del centenari decidirà i farà públic el guanyador.

Trobada d’entitats (21 d’octubre)
Aprofitarem la trobada de les entitats de Prosperitat al Casal de barri per exposar el treball de la comissió (ho farà el Joan Catafal). També es repartirà un full informatiu explicant el concurs del logotip, la campanya de recollida de materials sobre el barri i el calendari de reunions (prepara el full Andrés Naya).

Elaboració del projecte, Taula de memòria històrica
Cal un escrit on s’expliquin els motius i objectius del projecte, per presentar a escoles, entitats i administracions. Pedro Cervera s’encarrega de fer l’esborrany.
Una vegada tinguem el document definitiu, la idea és aconseguir l’adhesió d’entitats i particulars. Podem fer servir el nou blog per recollir-les.
Joan Catafal i Gonzalo García representaran a la comissió en la Taula de memòria històrica del Districte (la pròxima és el 20 d’octubre).

Recollida de materials sobre el barri
Decidim que la campanya pública per demanar materials començarà al gener, una vegada tinguem el logotip del centenari. Joan Catafal i Alberto Sangustín s’encarreguen de preparar els cartells per fer difusió. Intentarem que l’Ajuntament col·labori en el finançament dels cartells.
Es proposa posar un dia fixe de recollida de materials (podria ser al casal de barri o a l’AV), i també la possibilitat que els veïns ens escriguin al correu del centenari (o truquin) per dir que tenen material, i d’aquesta manera ens posem en contacte amb ells per quedar i fotografiar els documents.
Mirarem la possibilitat de comprar un escánner de documents grans (ho mira AV Prosperitat ja que disposa d’uns diners per a arxiu).

Constitució de grups de treball:
Recopilació de llibres, estudis i documents sobre la història del barri (Mercè Abeyà, Isidre Ramos).
Recollida de memòria oral (Joan Catafal, Alberto Sanagustín). El Casal de barri pot oferir una gravadora. Esmeraldo proposa entrevistar Josep Maria Folch i Torres (antic treballador de la Harry Walker).
Grup per treballar les “efemèrides” del barri (Jordi Foix, Roser Solà)
Cites amb les entitats del barri i del districte (Andrés Naya). TV Nou Barris, Ideal d’en Clavé, Muntanyesa, Biblioteca Central de Nou Barris… Arni s’encarrega de la relació amb l’Arxiu de Roquetes i Mercè Abeyà del Centre de Recursos Pedagògics de Nou Barris.
Carles Benito del contacte amb la parròquia.
Formació del grup de suport al centenari. De moment surten els noms de Mercè Tatjer, Jaume Fabre, M. Eugenia Ibánez, Marc Andreu, Neus González, Kim Manresa… (Andrés Naya)
Creació d’una pàgina web del centenari on bolcar els materials i informacions (Carles Benito).
Joan Catafal també informa que està treballant en el nomenclàtor del barri.

Falten per constituir:
Grup econòmic (per realitzar una previsió de despeses i el seu cost i buscar fonts de finançament)

Visita a les escoles (inicialment, l’Institut Sant Andreu, Galileo, Valldaura i Sant Lluís són els que poden participar en els concursos de recerca).