Acta Comissió del Centenari | 17.12.2016

nena-barraques_webdocument-management-bigACTA COMISSIÓ DEL CENTENARI
Dissabte, 17 de desembre de 2016 a les 12 del migdia
AAVV de la Prosperitat

Assisteixen 14 persones.

Ordre del dia:

Concurs Logotip:
De moment, s’ha presentat un cartell al concurs i se sap que hi ha 2 o 3 en procès.
Es farà difusió genèrica i s’avisarà de forma particular a diferents il·lustradors.
S’allarga el temps de termini fins al 16 de gener.

Campanya de petició de materials al vecindari:
L’edició dels cartells es demanarà al Districte (ho demanarà Pedro, a nom del casal). S’afegirà o no, a aquest cartell, el Logotip guanyador, (ja que triga el Districte, entre que ho decideixen i ho fan) i es començarà a penjar pel barri a partir de gener del 2017.
S’escanejaran les fotos al moment per ser tornades als veïns/es. S’ha de veure amb quins materials i com.
S’enviarà al correu del centenari, un guió d’entrevista per fer-lo servir a les entrevistes.
Es farà servir la gravadora de veu que hi ha al Casal; i depenent del cas, es farà l’enregistrament auditiu i/o visual.
Es demanarà ajut al grup “Racord” del Casal de Joves, pel que fa a recursos audiovisuals.
Es decideix, fer trobades (3 o 4 cops a l’any), al Casal del Barri, on es puguèssin trobar veïns i veïnes per parlar de la història del barri. Així d’aquesta forma, és més fàcil que s’animin les xerrades i la memòria conjunta tingui millors resultats. Aquestes xerrades podrien ser gravades amb vídeo per editar-se més endavant (powerpoints, xerrades, videoconferències, etc).
De moment, a aquestes xerrades les anomenem “Parlem del barri”.

Reunió amb l’Ajuntament:
De cara a la futura demanda de subvencions, es demanarà cita amb la Regidora de l’Ajuntament per informar en persona de la Comissió del Centenari i de tot el treball que es té previst fer. Aquesta reunió es demanarà pel mes de gener.

Previsió de Despeses:
Es presenta una previsió de despeses pel 2017. Tot i que s’aprova aquesta previsió, que puja a 3000 euros, es decideix fer la demanda de subvenció sense donar tants detalls, no obstant, ens haurem d’adaptar a cada model de subvenció.
Es mirarà de demanar subvencions a l’Ajuntament, Diputació i a la Caixa.

Activitats per aquest any 2017:

 • “Parlem del barri” (3-4 cops/any).
 • 1 exposició de les 3 que es tenen previstes.
 • Passejada pels carrers del barri i canvis de noms dels carrers (Nomenclator: les entitats del barri que busquin noms de dones i que pensin en els canvis de noms de carrers i places per noms reals segons ús popular. Els noms que demana l’Ajuntament, preferentment dones, són per espais que ara no tenen nom).

Grups de Treball:

 • Grup de suport (Joan Catafal, Andres Naya, Jordi Foix, Gonzalo García, Pedro Cervera, Elia Herranz i Jordi de las Bayonas): s’encarreguen d’organitzar les ordres del dia de les reunions.
 • Memòria oral (Alberto Sanagustín i Joan Catafal): s’encarreguen de recollir informacions dels veïns/es més àntics/gues del barri.
 • Efemérides (Roser Solà i Jordi Foix):
  La Mercè aporta informació i bibliografia que pot ser molt útil.
  La Roser explica que ara estan buscant més informació sobre la vida quotidiana i cultura d’aquella época.
 • Inventariar llibres i documents sobre la història del barri (Mercè Abeyà i Isidre Ramos). . La Mercè ha buidat tota la informació que ha trobat sobre Treballs de Recerca i de revistes. Es farà un treball de comentari sobre aquests treballs i revistes.
  També es comenta que com a fonts d’informació estan l’Institut Fotogràfic de Catalunya, situat a l’Escola Industrial; i L’Institut Fotogràfic de Barceloha situat al
  carrer Princesa.
 • Trobades amb entitats explicant el projecte (Andrés Naya).
  S’han fet amb els Propis; la primera trobada de “Parlem del barri” podria ser amb ells.
 • També s’ha pensat en fer una trobada amb la UNED (Joan Catafal).
 • La Mercè Abeyà contactarà amb el Centre de Recursos de Sant Andreu.
 • També es mirarà l’Arxiu Municipal de 9Barris i el de Sant Andreu.
 • Es contactarà amb el Casal de Joves de Prospe, i a la vegada amb “Solo para Kortos” (Pedro, Elia i Cris).
 • Grup de persones importants pel barri “grup Àgora”: Kim Manresa, Tortell Poltrona, Jaume Fabre, Neus González, Mercè Tatjer, Jordi Borja, MªEugenia Ibañez,
  Marc Andreu…. Se’ls ha de demanar si volen adherir-se al Projecte.
 • Visita a les escoles, (Joan Catafal i Gonzalo García): s’encarreguen d’informar a les escoles del projecte, i començaran pels instituts Sant Andreu, Galileo Galilei,
  Valldaura i Sant LLuís.
 • Grup Web (Carles Benito): Està afegit el Formulari d’Adhesió a la Web perquè les Entitats de La Prosperitat es puguin adherir, encara no hi ha cap d’adherida. Es
  faran dos llistats (entitats del barri i entitats de fóra del barri). Està l’enllaç del Blog. I estan penjades també les actes de les Reunions de la Comissió del Centenari.
 • Economia (Gonzalo García, Andrés Naya, Pedro Cervera):
  Feta la previsió de despeses comentada anteriorment i fonts possibles de financiació.

Calendari de Reunions:
Les properes Reunions es faran a l’Associació de Veïns i
seran:
El 21/01/17 a les 12h.
El 18/02/17 a les 12h.
El 25/03/17 a les 12h.