Acta Comissió del Centenari | 24.07.2019

nena-barraques_webACTA COMISSIÓ DEL CENTENARI
24 de juliol de 2019 a les 7 del vespre
Casal de barri de Prosperitat

Assistents: Elia Herranz, Gonzalo García, Joan Llatge, Jordi Foix, Andrés Naya, Pedro Cervera, Llorenç, Joan Catafal, Kiko Ruíz, Alex López, Laura Sánchez, Ferni Seijas, Alberto Sanagustín.
Jessica, per Prospe Rock.

1) S’informa de la reunió del 18 de juliol amb Manolon pel tema del Prospe Rock.
A la trobada se li van presentar els dubtes que hi havia i malgrat no es van resoldre tots, es va avançar en quan a la necessitat de materialitzar la implicació d’altres col·lectius en la gestió i organització del concert.
A la reunió del centenari, Jessica, explica que s’ha parlat amb Inmortales, Pigmeos, Capibola i l’Associació de Músics de 9 Barris.

Es decideix fer arribar a Manolon un document que reculli les següents conclusions:

  • L’acte estaria organitzat per una comissió en la que el promotor seria, Manolón. Aquesta comissió ha d’assumir el possible dèficit de l’acte. En cas de superàvit, seran ells que decidiran que en fan.
  • El permís el demanarien ells. Ho podria fer l’Associació de Músics, els únics amb NIF?
  • Aquesta comissió, el dia del concert, vetllaria pel seu desenvolupament.
  • La Comissió del Centenari: gestionaria les infraestructures necessàries. I hi participaria, segons les possibilitats, durant el concert. Assessoraria en el tema del permís. En el cartell apareixeria com a col·laboradora, no com a organitzadora.

2) El dia 16 es va fer la reunió amb en Magrans (Andrés, Elia, Joan C.) per preparar la maqueta mare per a la col·lecció de llibres d’història.
Al setembre es continuarà treballant. Les idees van quedar prou clares.
El grup de documentació segueix enfeinat. A part de la visita, per ensenyar material elaborat fins ara, a Mercè Tatjer (2.07.2019), hi ha demanades visites a l’Arxiu Municipal (26.08.2019) i a l’Arxiu del Districte de Sant Martí (28.08.2019) per consultar documentació.
S’ha rebut un treball molt interessant sobre la vida al barri “Records d’infantesa” i s’ha entrevistat a l’autora (6.06.2019), Núria Solà, nascuda el 1929.

3) La Fundació Joan Brossa veu amb bons ulls la gestió de la preparació de l’exposició “En els seus tretze són tretze”.
Molt bona la feina d’en Sergi, amb el cartell.
L’acte constarà de presentació (la podria fer en Kike?), jocs de cartes (confirmada la presència del Mag Andrés), lectures poètiques (en Sergi està fent una selecció). Per confirmar, la presència d’en Jaume Fabre (Andrés).
Es farà una reproducció, en gran, de la imatge d’en Brossa, apartant la cortina per sortir a l’escenari ( Jordi/Alberto). Reproducció: Moyano.

4) L’exposició “Harry Walker: lluita obrera, victòria veïnal” a la Model està a les beceroles.
El pressupost és de 20.000 €., l’ICUB n’aportaria 12.000 i la resta el MUHBA.
Aquest darrer no té disponibilitat fins l’any 2020. L’empresa executora hauria d’estar d’acord en retardar el cobrament de la totalitat.

5) La falta de disponibilitat econòmica del MUHBA faria que els tallers d’història passesin a gener/febrer de 2020.
La idea la veuen amb entusiame i troben idonis tots els ponents propossats per la Comissió. Amb les ponències, estan d’acord en fer-ne un llibre.
Al mes de setembre, Andrés, Mercè Abeyà i Joan C. ,treballarien sobre el guió inicial, ampliant-ne el contingut. Es trucaria als ponents, per veure la seva disponibilitat i confirmar-ne la presència.
El MUHBA també connectaria amb ells.

6) En Jordi Sánchez està d’acord en fer la xerrada “L’abans de la Prosperitat” al Casal. El dia escollit és el divendres, 11 d’octubre, a les 7 de la tarda.
Cal demanar (Joan C.) a en Jordi Sánchez una il·lustració per acompanyar el cartell de difusió.

7) Per al projecte (Re)Volta (Omnium Cultural) demanen col·laboració per fer un itinerari per la Prosperitat. Propossen una reunió preparatòria (Joan C., Pedro) aquest mes. Dilluns, 29 de juliol?
En cas que no puguin, caldria traspassar-la al setembre.

8) Es mostren els tres cartells per als propers actes: Brossa (Sergi), Ballada de sardanes i Concert de la Banda Municipal (Alberto). Mot bona feina!
S’escolta un fragment de la sardana “Prosperitat”. S’afegirà al cartell amb el nom de l’autor: el veí, Albert Seijas.

9) Per al ball del Centenari, en Kiko ha parlat amb els antics components de l’orquestra Prosperitat i sembla molt viable la seva tornada per a aquesta ocasió especial.
A nivell econòmic, cal fer un esforç per arribar als 1.500 €, amb IVA inclòs i que semblen del tot raonables.
Cal recordar (Elia) a l’AAVV l’antic compromís de col·laborar econòmicament en el Centenari.
El mateix dia es faria el “Vermutsical” del Centenari.
S’ha de comunicar a la Portàtil FM la decissió de no comptar amb la seva participació (Pepi).

Propera reunió: Dilluns, 9 de setembre a les 19’00 h. al Casal de barri