Acta Comissió del Centenari | 30.06.2018

nena-barraques_webACTA COMISSIÓ DEL CENTENARI
30 de juny de 2018 a les 12 del migdia
Casal de Barri de Prosperitat

Assistents: Andrés Naya, Laura Sánchez, Ferni Seijas, Elia Herranz, Juan Navarro, Kiko Ruiz, Jordi Foix, Gonzalo García, Pepi Ramírez, Jordi García, Joan Catafal, Carles Benito, Alberto Sanagustín, Esme Cócera.
S’excusen: Isidre Ramos, Mercè Abeyà, Pedro Cervera

1) Es valora com a positiva l’exposició “40 anys de Festa Major”, tant pel seu valor documental i la seva presentació com per la quantitat de visitants que ha tingut.

Seria important poder-la mostrar en altres llocs, com poden ser les biblioteques.

S’ha fet una edició en paper, A3, per qui ho ha demanat i s’han corregit alguns lapsus que es varen escapar als plafons exposats.

2) Satisfacció pel resultat dels actes de “Prosperitat, 40 anys de música, 1979-2018” coincidint amb la presentació del Diari de la Festa Major, el dissabte 19 de maig. Treball exhaustiu de recerca i documentació per aconseguir un llarg i emotiu concert amb la presència de diferents grups. Hi varen ser Els Dobles, el grup que va tocar a la primera Festa Major.

3) Descontentament per la retallada a la subvenció demanada, mínima i necessària, de 4000€ a 1500€! que entre altre coses impossibilita la creació del Punt d’Informació Veïnal.

Es plantegen diferents possibilitats “gratuïtes” per engegar-lo: becaris, estudiants, contractats pel Comissionat per la Memòria Històrica…

S’acorda enviar una carta (Elia) a la regidora Janet Sanz i a la gerent Gemma Arau, (Ricard Viñas, Comissionat per a la Memòria?), per demanar entrevista en la qual s’expressarà la queixa i es demanarà una subvenció per aquest projecte concret per al 2018 i per treballar la del 2019.

4) El blog del Centenari comença a tenir un gruix important, gràcies a la tasca d’en Carles. Per destacar, s’hi ha penjat La Prosperitat 1919 -2019. Documentació, document que ha estat valorat molt positivament per especialistes que en reconeixen el rigor i la gran feina feta.

S’incorporaran al blog els articles del Diari de La Festa Major elaborats des de la Comissió del Centenari: “L’escola a la Prosperitat 1930-2018”, “L’any que ve, 100!”, “No estem sols!”, “40 años con la Música” i “La primera Fiesta Mayor”.

Cal penjar-hi també actes, calendaris, reunions…

Cal visibilitzar-lo més i fer-lo conèixer a entitats culturals, de barri, de districte, de ciutat… convidant-los, amb una imatge animada, a anar al nostre blog.

És important i necessari que a “tots” els actes que es facin a la Prospe surti una referència al Centenari, una frase del tipus “Cap al Centenari! “ Cal fer arribar la proposta a totes les entitats. Se n’encarrega en Ferni.

Per obrir la feina de la Comissió es veu important la presència a les xarxes socials. Es proposarà (Gonzalo) a Fernando Carretón obrir un compte a facebook. Se li garantirà un suport logístic.

5) Es demanarà a premsa de l’Ajuntament (Andrés) l’edició de 1000 tríptics de 25 documents bàsics. Es farà el contacte al juliol, per tenir l’edició per al setembre.

6) El 15 de maig es va demanar, per email, a Joan Subirats, Comissionat de Cultura de l’Ajuntament, una reunió per proposar de lligar actes d’homenatge a Joan Brossa en el centenari del seu naixement, amb el Centenari del Barri, i fer-los a la plaça Prosperitat on hi ha l’escultura A Brossa de Perejaume. El seu adjunt, Carlos Gonzàlez va derivar-ho a Montserrat Cots de l’equip de proximitat de l’ICUB, al Districte. Després d’un mes i mig ningú ha dit res. Aquesta setmana l’Andrés ha trucat a Carlos González: “no poden passar aquestes coses, mil disculpes…”.

Esperarem fins dijous 5 de juliol, si no hi ha resposta s’enviarà una carta (Andrés) de queixa a Carlos González, amb còpia a Joan Subirats.

7) S’han atès les indicacions del barri sobre el Refugi antiaeri del carrer de la Florida: vorera ampla, per estalviar problemes tècnics a l’hora de col·locar la vorada (sentit comú i prou) i salvar així tota l’escala. També accepten col·locar una trapa (2’60 m x 1’50m x 1cm) practicable, però que de facto no ho seria. Faria falta un camió ploma per aixecar-la!

L’excusa que el refugi retarda l’obra, no es certa. L’afectació és només de 2’60 metres!, la resta no té cap impediment. Es proposa una solució provisional (trapa) i parlar-ne tranquil·lament per consensuar una solució millor.

S’està d’acord en la col·locació d’un plafó explicatiu amb material gràfic (codi QR, plànols, fotografies…).

Per setembre es repartiria un full informatiu, al carrer, especialment informant del refugi i valorant la seva importància per la memòria històrica del barri. Es reconeix que s’hauria d’haver fet en el moment de la descoberta.

8) Un cop aprovat (Plenari 9 de maig de 2018) el canvi de nom de la plaça Harry Walker es planteja l’acte per a principis de 2019. Hauria de ser un acte compartit i plantejat des del barri. A més del canvi de la placa, cal col·locar un “pupitre”, amb informació explicativa. Text proposat des de la Comissió.

9) Diferents circumstàncies han retardat el funcionament de la pantalla instal·lada per la Comissió del Centenari. Després de parlar dels continguts: fotografies antigues, premi (fuet) a qui descobreixi localitzacions desconegudes, calendari, reunions, expos… es fa un equip per concretar-ho i fer-ne la tria: Alberto, Carles, Ferni i Joan. Cal fer un esforç i encara que sigui com a prova, fer que funcioni al juliol!

10) Es planteja un acte popular al carrer per octubre de 2018. Cal VISIBILITZAR el Centenari ja que la feina de la Comissió és aconseguir que el barri ho visqui i s’ho faci seu. Pensar en la plaça Àngel Pestaña i en altres espais amb molta menys activitat.

Surten diferents idees: el Combo del barri, teatre, espectacle infantil…

Per treballar això s’apunten inicialment: Kiko, Ferni i Laura.

Hi ha un document de sortida per aquest trimestre i pel 2019 que al desembre de 2017 van elaborar Laura i Ferni.

Elia, explica que 9 Barris Imatge està treballant diferents idees: fotografies amb màquines antigues, repetir fotografies velles, en el mateix espai i si pot ser amb els mateixos personatges, revelat… com a contribució al Centenari.

Es concreta una reunió general per al Divendres, 14 de setembre a les 7 del vespre.

ALTRES:
– El Poliesportiu està treballant per participar en el Centenari: partit del Centenari, diada esportiva del Centenari, coincidint amb la Festa Major de 2019. Expo amb la història del Poliesportiu…

– L’exposició del Grup de treball Efemèrides es planteja pel 2019.

– L’arxiu Municipal del Districte de Nou Barris té una arxivera nova, Sandra, disposada a ajudar a la recerca de material. Interessa, per exemple, l’expedient d’obres de la fàbrica Harry Walker S.A. 1959. Cal demanar cita prèvia. La demanaran Andrés i Joan, preferiblement pel juliol.

– La torre de dues plantes (1934) del carrer de la Florida 50, surt a Descobreix Nou Barris/Espais singulars i patrimoni (presentació de la Regidora Janet Sanz) amb un dibuix de l’edificació i un text explicatiu en català, castellà i anglès. És com diu el text “testimoni i exemple de les primeres edificacions del barri” per això necessita una actuació immediata de preservació (ara no consta cap tipus de protecció) i una valoració per convertir-la en un lloc on es pugui ubicar un equipament dels molts que el barri necessita (té pati posterior i un solar sense edificar en el costat esquerre). Fer una carta al Districte: Comissió del Centenari/Associació de Veïnes i Veïns

Propera reunió: Divendres, 14 de setembre a les 7 h. de la tarda i al Casal de barri.