Acta Comissió del Centenari |13.01.2018

nena-barraques_webACTA COMISSIÓ DEL CENTENARI
13 de gener de 2018 a les 12 del migdia
Casal de Barri de Prosperitat

Assistents: Elia Herranz, Andrés Naya, Joan Llàtzer, Alberto Sanagustin, Isidre Ramos, Joan Catafal, Lourdes Ferrando, Jordi Foix, Kiko Ruiz i Nèstor Bogajo.
S’excusen: Mercè Abeyà, Pepi Ramírez, Pedro Cervera, Gonzalo García i Carles Benito

 1. Nèstor Bogajo assisteix com a redactor del llibre que s’està preparant sobre Harry Walker.
  La seva disponibilitat és, especialment, durant aquest dos primers mesos de l’any i
  li interesa avançar ara, el màxim.
  Té els dos llibres editats sobre la vaga, base per la primera part del llibre nostre. Se li passen els contactes dels treballadors que varen participar a l’acte del 10 de juny de 2017.
  Es queda (Andrés, Nèstor, Joan C.) pel dimarts, 23 de gener, per anar a la biblioteca del pavelló de la República a mirar més material i gestionar les condicions de cessió per a ser publicats.
  Nèstor pensa que falta material “vistós” per acompanyar el text. Entre les suggerències hi ha: la cerca de fotografies, acompanyar d’un plànol, dibuixos còmic de nova creació…
  Alberto li passarà el que es va projectar el dia de l’acte de juny.
  Per la segona part del llibre: el terreny que deixa lliure la fàbrica al enderrocar-se, les maniobres especulatives, la lluita veïnal per aconseguir equipaments… es consultarà l’Arxiu de l’Associació de Veïns.
  Primera consulta, dimarts 16 de gener (Nèstor, Gonzalo i Kiko).
  Andrés aportarà material propi i Alberto prepararà una carpeta digital amb tot el que ha anat recollint.
 2. Pedro té avançada la memòria d’actuació del projecte per a justificar la subvenció rebuda pel 2017. Ho revisaran amb en Joan C.
  S’ha gastat la totalitat de la quantitat rebuda.
 3. El termini per a sol·licitar la subvenció pel 2018 és el 25 de gener!
  Cal veure la disponibilitat de Pedro i Joan C. es compromet a “ajudar”.
  Es discuteixen els conceptes i les quantitats. Aquest és el resultat final:
  – Punt d’informació veïnal: materials i edició, portàtil, escànner, armari ……. 870 €
  – Atenció oficina punt d’informació …………………………………………………………………. 920 €
  – Tres rutes pel barri. Equip de so, materials, difussió …………………………………… 330 €
  – Una Exposició. Rotació de la d’ensenyament. Difusió ………………………………….. 960 €
  – Festival “Portal del Centenari”. Actuacions i difusió …………………………………… 1020 €
  – Varis: pancartes, material oficina, inici contactes amb altres barris que porten el nom de Prosperitat ……………………………………………………………………………………………. 480 €
  TOTAL ……………………………………………………………………………………………………………….. 4580 €
  Aclariments: El punt d’informació s’engegaria el mes de juny. Es contractaria una persona i es facturaria a través d’una Cooperativa.
 4. Activitats 2018.
  – Instal·lació de la cartellera digital (ja comprada ) al Casal i al despatx on hi han els ordinadors pels usuaris i visible des del carrer. Per decidir continguts i posar-la en marxa, s’apunten: Alberto, Joan C., Joan L. , Isidre.
  Febrer: Exposició sobre ensenyança. Queda encara força feina el que obliga a retardar-la fins el 12 de febrer.
  Lourdes està buscant material per millorar el plafó dedicat al col·legi Víctor Català.
  S’hauria de tancar el 6 de març per necessitats del Casal.
  Els plafons s’editarien en forma de llibre i s’en farien còpies pels qui ho demanin.
  Cal enllestir la difusió, sobretot a la comunitat educativa.
  Queda per fixar dia, hora i ponents de la taula rodona com a cloenda de l’exposició.
  Març: Dissabte 3. Itinerari els arbres de la Prospe i altres mirades. Organitza Casa de l’Aigua de Trinitat Nova/Ajuntament de Barcelona.
  Abril: Dissabte 14, a les 12 presentació del treball de Documentació. Preguntar a Pedro previsió actes pel mateix dia. /Observació: no sembla un bon dia. Aniversari de la proclamació de la República!/
  Maig: Participació en el 40 aniversari de la Festa Major.
  Queden per fixar les dates de les tres passejades i de l’exposició de tema, també per decidir.
 5. S’avancen propostes per l’any del Centenari: 2019
  – Concert de la banda Municipal.
  – Exposició: 100 anys de barri
  – Jornades: Història del barri. Una per trimestre?
  – Agermanaments entre barris de La Prosperitat: Madrid, Salamanca, Elda, Garcia d’Arousa.
  – El futur de la Prosperitat: Canvis nomenclàtor, catàleg punts d’identitat, prioritats…
  – Gran pastís.
  – Fotografia massiva.
  – Bestiari de la Prospe.
  – Acte homenatge a Joan Brossa. El 2019 coincideix amb el seu Centenari i al barri tenim l’Homenatge a Brossa d’en Perejaume.

Propera reunió: Dissabte 17 de febrer a les 12 del migdia i al Casal de barri.